U bevindt zich @ DGO / Home

Publicatie Platform DGO: Crisis creëert ruimte

Dit is de link naar de eindpublicatie van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van I&M, Stichting Kennis voor Klimaat en Stichting Urgenda. Het Platform DGO is actief geweest van september 2010 tot oktober 2013.

Deze eindpublicatie vormt een neerslag van de inzichten, kennis en ervaring, die leden en professionals uit het netwerk van het Platform DGO de afgelopen jaren hebben opgedaan in de Nederlandse gebiedspraktijk. Wij danken alle mensen die aan deze publicatie hebben meegewerkt. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de gastauteurs die een schriftelijke bijdrage hebben geleverd: Jan Rotmans, Cilian Terwindt, Kim van Nieuwaal, Hein Pierhagen, Roger Cox, Hiltrud Pötz, Evelien Riesmeijer, Jurgen van der Heijden, Jean Baptiste Benraad, Wouter de Jong, Ronald Rovers, Rob Hendriks, Laury Zwart, Marjan Minnesma, Gert-Joost Peek, Thérèse van Gijn, Martine de Vaan, Damo Holt, Cécile van Oppen, Bart Reuser, Jasper Nijveldt en Wim Hafkamp.

Duurzame Oppervlakte Exploitatie (D.O.E.!)

We hebben het land verdeeld en er vervolgens naar hartenlust op gebouwd. Nu is alles vol. En gebruiken we in alle gebouwen veel vieze energie die steeds duurder wordt. Einde ontwikkeling. Of toch niet? D.O.E. laat zien hoe het ook anders kan!  Lees hier verder hoe!

en

Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling

Op initiatief van het Ministerie van I&M, Stichting Kennis voor Klimaat en Stichting Urgenda is in 2010 het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) opgericht voor een periode van drie jaar. De 30 leden hebben allen hun 'duurzaamheidsporen' verdiend in gebiedsontwikkeling en nemen op persoonlijke titel deel aan het Platform. Ze vertegenwoordigen samen een breed scala aan disciplines, van projectontwikkelaar tot gedeputeerde en van bankier tot professor.

De missie van het Platform is: versnelling en versterking van duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland. Het Platform werkt daarbij langs twee sporen. In de eerste plaats heeft het Platform de ambitie te komen tot een integrale visie op duurzame gebiedsontwikkeling die tegelijkertijd inspirerend, richtinggevend en flexibel is. In de tweede plaats verlenen de Platformleden deskundige ondersteuning aan gebiedsspelers in een beperkt aantal icoongebieden om hen te helpen duurzame systeemveranderingen tot stand te brengen. Het Platform wil grensverleggende concepten en handvatten ontwikkelen waarmee partijen, die met hun voeten in de gebiedsmodder staan, verder worden geholpen bij het realiseren van duurzaamheidambities.